درباره ما


معرفی گروه

پیمانکاری فراسازه امید توسط جمعی از طراحان، مهندسان و مدیران موفق و با سابقه در پیمانکاری ساختمانهای لوکس پایه گذاری گردیده است.
هدف مدیران فراسازه امید" معرفی این مجموعه به عنوان یکی از معتبرترین پیمانکاری جزء ساختمانی می باشد" به نحوی که در بخشهای مختلف پروژه های ساختمانی از قبیل: اجرای اسکلت، استخر و سونا، سفت کاری، نازک کاری، نما و معماری داخلی با تلفیق طراحی و اجرا به عنوان بازوی توانمند کارفرمایان شناخته شود.
نگاه دقیق و کارشناسانه به اجرای اجزاء و بخشهای مختلف پروژه های ساختمانی این ویژگی ممتاز در این پیمانکاری ایجاد کرده است که طراحان و مهندسان مجرب در کنار استادکاران ماهر و نیروهای اجرایی قوی قرار گیرند.
پیمانکاری جزء با این نگاه و در کنار هم قرار دادن طراحی و اجرا باعث کاهش چشمگیر هزینه ای کارفرمایان و سازندگان و به حداقل رساندن دوباره کاری ها می شود.
این نگاه متفاوت پیمانکاری فراسازه امید را به مجموعه ای کارآمد به خصوص در بخشهای نازک کاری، معماری داخلی و مجموعه استخر و سونا تبدیل نموده است.
مطالب و اخبار