نوامبر 29, 2018
تخریب و نوسازی ساختمان های قدیمی چگونه صورت می گیرد؟

تخریب و نوسازی ساختمان های قدیمی چگونه صورت می گیرد؟

برای تخریب و نوسازی ساختمان های قدیمی ابتدا باید مجوزهای لازم از جمله پروانه ساخت و ساز و جواز را از طرف شهرداری دریافت نمایید. لازمه […]
مطالب و اخبار