دسامبر 27, 2018
مزایا و معایب روف گاردن

مزایا و معایب روف گاردن

این موضوع قابل توجه است که بام ها اغلب از بخش های دوست نداشتنی، غیر کاربردی و مترود ساختمان ها هستند و ما با ایجاد فضای […]
دسامبر 27, 2018
روف گاردن چیست؟

روف گاردن چیست؟

به هر نوع فضای سبزی که بر روی بام ها ساخته می شود، روف گاردن اطلاق می گردد؛ و شامل مجموعه کامل از گیاهان سبز، آلاچیق، […]
مطالب و اخبار