دسامبر 18, 2018
کف سازی ساختمان چگونه انجام می شود؟

کف سازی ساختمان چگونه انجام می شود؟

کف ساز یکی از موارد مهمی است که در پروژه های عمرانی مخصوصا در ساختمان سازی باید مورد توجه بسیار قرار گیرد؛ زیرا این کار هم […]
دسامبر 18, 2018
سیمان کاری نمای ساختمان چیست و چگونه صورت می گیرد؟

سیمان کاری نمای ساختمان چیست و چگونه صورت می گیرد؟

نماهای سیمانی با نام هایی از جمله نمای سیمان شسته، نمای کمچه ای و نمای تگری، نمای رومی، نمای چکشی، نمای تیشه ای، نمای کلنگی شناخته […]
مطالب و اخبار