دسامبر 23, 2018
روش های مقاوم سازی ساختمان

روش های مقاوم سازی ساختمان

در یک سازه عوامل مختلفی می تواند باشد که وجود هر یک از آنها به تنهایی موجب مقاوم سازی ساختمان می شود. امروزه پیدا کردن راه […]
نوامبر 28, 2018
درباره تنوع ساختمان از نظر سازه چه می دانید؟

درباره تنوع ساختمان از نظر سازه چه می دانید؟

در پست قبل با صنعت ساختمان سازی آشنا شدیم. در این پست به بررسی انواع ساختمان از نظر سازه خواهیم پرداخت. شاید بتوان گفت ساختمان خوب […]
مطالب و اخبار