دسامبر 19, 2018
محوطه سازی به چه معناست؟

محوطه سازی به چه معناست؟

در پست های قبل با طراحی ساختمان و گودبرداری آشنا شدیم در این پست می خواهیم به برسی محوطه و چگونگی ساخت آن بپردازیم. به زبان […]
دسامبر 18, 2018
کف سازی ساختمان چگونه انجام می شود؟

کف سازی ساختمان چگونه انجام می شود؟

کف ساز یکی از موارد مهمی است که در پروژه های عمرانی مخصوصا در ساختمان سازی باید مورد توجه بسیار قرار گیرد؛ زیرا این کار هم […]
مطالب و اخبار