دسامبر 25, 2018
گچ بری ساختمان چیست و چگونه صورت می گیرد؟

گچ بری ساختمان چیست و چگونه صورت می گیرد؟

هنرمندان گچ کار نقش برجسته هایی را با ایجاد حجم و کنده کاری روی گچ به وجود می آورند که به گچ بری ساختمان معروف است. […]
دسامبر 22, 2018
استفاده از کاشی و سرامیک در ساختمان

استفاده از کاشی و سرامیک در ساختمان

کاشی و سرامیک به عنوان آخرین پوشش در دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان به کار برده می شود. مواد تشکیل دهنده کاشی و سرامیک از ترکیبات […]
مطالب و اخبار