دسامبر 8, 2018
گودبرداری چیست و چگونه صورت می گیرد؟

گودبرداری چیست و چگونه صورت می گیرد؟

یکی از فعالیت های عمرانی گودبرداری است که جهت تخریب یک ساختمان فرسوده برای ساخت مجدد، رسیدن به تراز بکر، احداث کانال ها، فونداسیون ها در […]
مطالب و اخبار