دسامبر 25, 2018
گچ بری ساختمان چیست و چگونه صورت می گیرد؟

گچ بری ساختمان چیست و چگونه صورت می گیرد؟

هنرمندان گچ کار نقش برجسته هایی را با ایجاد حجم و کنده کاری روی گچ به وجود می آورند که به گچ بری ساختمان معروف است. […]
مطالب و اخبار