دسامبر 25, 2018
گچ بری ساختمان چیست و چگونه صورت می گیرد؟

گچ بری ساختمان چیست و چگونه صورت می گیرد؟

هنرمندان گچ کار نقش برجسته هایی را با ایجاد حجم و کنده کاری روی گچ به وجود می آورند که به گچ بری ساختمان معروف است. […]
دسامبر 11, 2018
گچ کاری ساختمان چگونه صورت می گیرد؟

گچ کاری ساختمان چگونه صورت می گیرد؟

سنگ گچ پس از استخراج از معادن و انجام عملیاتی مثل حرارت دادن، تبدیل به گرد سفید رنگی می شود. گچ با توجه به ویژگی هایی […]
مطالب و اخبار